Konkurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów" - Aktualności - KPP Świdnik

Aktualności

Konkurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów"

Data publikacji 26.01.2018

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).Elementem projektu jest także konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS pn. "Stok nie jest dla bałwanów".

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Akcja została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Elementem projektu jest także konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS pn. "Stok nie jest dla bałwanów". W ramach konkursu, jego uczestnicy mają za zadanie nadesłać do 20 lutego 2018 r. pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Główna Policji. 

Więcej informacji na temat samej akcji oraz konkursu, jak również regulamin i kartę złgoszeniowę można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku,

http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczny-Stok-nie-jest-dla-balwanow.html

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 marca 2018 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

 

AKTUALIZACJA:
Organizatorzy konkursu podjęli decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac do dnia 05 marca 2018r. - decyduje data wpływu do Komendy Głównej Policji.