REKRUTACJA 2018 - KPP Świdnik

REKRUTACJA 2018

REKRUTACJA 2018

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa lubelskiego. Planowane przyjęcie do służby w 2018 roku: 20 marca - 10 osób, 2 lipca - 12 osób, 24 września 10 osób, 27 grudnia - 20 osób w następujących jednostkach: Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/powiatowe Policji woj. lubelskiego

 

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski,
  • o nieposzlakowanej opinii,
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy). 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00-14:00 w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, tel. 81-535-46-55.

 

Poniżej zamieszczono ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o rozpoczęciu procedury rekrutacji w roku 2018 - załącznik PDF

 

Pliki do pobrania

  • 300.81 KB