KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP Świdnik

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

 

Komendant Powiatowy Policji w Świdniku

          insp. Grzegorz Hołub

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku

             podinsp. Sławomir Kwiatkowski