KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNIKU - Komenda - KPP Świdnik

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNIKU

Budynek KPP w Świdniku

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNIKU

Adres:  Al. Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

Tel. kontaktowy:        81 749 42 10

Tel. alarmowy:            112

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku w godz. 7.30-15.30: 81 749 42 16

Fax:                             81 749 42 44

e-mail:   dyzurni.kppswidnik@lu.policja.gov.pl

 

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Świdniku lub jego Zastępca

przyjmuje  w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku przy ul. Aleja Lotników Polskich 1

w każdy poniedziałek w godz.14:00 - 17:00

W pozostałe dni w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30  skargi  i wnioski przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.kppswidnik@lu.policja.gov.pl lub  skargi@lu.policja.gov.pl


 

 


 

 

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              (81) 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

pJednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.p

 

Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM