Komisariat Policji w Piaskach - Komisariat - KPP Świdnik

Komisariat

Komisariat Policji w Piaskach

Komisariat Policji w Piaskach

 ul. Braci Spozów 19, 21 - 050 Piaski

 tel/fax 81 582 10 07 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Świdniku: tel. 81 749-42-10 lub alarmowy 112)

Kierownictwo:

Komendant Komisariatu Policji -  podkom. Jarosław Wróbel

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji -  kom. Robert Świerszcz

e-mail: kppiaski.kppswidnik@lu.policja.gov.pl
 

Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 7:00 - 15:00 w Komisariacie Policji w Piaskach.
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

 

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              (81) 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

pJednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.p

 

Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM