"Rasizm. Walczę, nie milczę" - KPP Świdnik

"Rasizm. Walczę, nie milczę"

"Rasizm. Walczę, nie milczę"

„Racism. Say it to fight it” – „Rasizm. Walczę nie milczę” to kampania informacyjna, która ma na celu przede wszystkim pomoc cudzoziemcom pokrzywdzonym przestępstwami z nienawiści w skutecznym dochodzeniu swoich praw, ale także:

  • przekazanie cudzoziemcom informacji o tym czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie;
  • przekazanie cudzoziemcom informacji o tym, jakie kroki może poczynić ofiara przestępstwa z nienawiści;
  • przekazanie cudzoziemcom informacji do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą przestępstwa z nienawiści, jakie kompetencje i zadania mają dane podmioty, jak będzie wyglądała procedura działania organów ścigania.

Główmy organizatorem kampanii jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy akceptacji Komendanta Głównego Policji.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowaniu językowemu wszelkie informację dostępne są w 10 językach: angielski, rosyjski, ukraiński, wietnamski, polski, arabski, francuski, ormiański, chiński, turecki).

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia oraz konkretnych jego zagadnień (w tym procedura zgłoszenia przestępstwa z nienawiści) dostępne są na stronie www.reportracism.pl